Onderzoek

Geselecteerde onderzoeken 2018

Wat onderzoeken we nu?

De afgelopen jaren is er bij onderzoek naar alledaagse ziekten al veel bereikt!

Dit gebeurde in een onderzoeksprogramma van ZonMw: dé Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorgvernieuwing. Dat programma moest helaas in 2011 stoppen. Hieronder beschrijven we een aantal resultaten van onderzoek dat destijds is gedaan met geld uit het ZonMw programma voor alledaagse ziekten.


Samenwerken

Wij werken nauw samen met organisaties zoals het NHG en de Universitaire Afdelingen Huisartsgeneeskunde. Ook hebben we goede contacten met ZonMw (de organisatie die veel onderzoek in de gezondheidszorg financiert), het ministerie van VWS en het NIVEL (onderzoeksinstituut voor de eerste lijn). We overleggen, delen kennis en adviseren. Zo houden wij de alledaagse ziekten hoog op de agenda.

Wat vindt u belangrijk?

Dankzij de lacunebak van het NHG en de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde hebben we al wel een idee over de onderwerpen waarop het Fonds zich zou moeten richten. Maar wat vindt u?

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Selecteer minimaal één en maximaal drie onderwerpen waarvan u vindt dat het belangrijk is om hier onderzoek naar te doen en bekijk vervolgens wat anderen hebben geselecteerd.

Via email kunt u andere ideeën inzenden.

Zijn niet-medicamenteuze adviezen effectief bij zwangerschapsbraken?
Wat is effectief bij functionele maagklachten?
Behandeling van cystitis bij mannen
Helpt oefenen bij duizeligheid?
Tapebandage/brace of functioneel behandelen bij een verstuikte enkel: wat is het beste?
Effectiviteit van orale versus vaginale antimycotica bij recidiverende candida vaginalis
Corticosteroïd injectie beter dan afwachten bij schouderklachten?
Diagnostiek van dehydratie bij ouderen
Wat is de rol van de bekkenbodem bij obstipatie?
Veel voorkomende infecties in de eerste lijn: risicofactoren en complicaties