Project 2 (afgerond): Minder schouderpijn na injectie?

Schouderklachten kunnen allerlei oorzaken hebben: van het optillen van een kind tot overbelasting door zwaar werk of veel sporten en de exacte oorzaak is niet altijd aanwijsbaar. Belangrijker is het antwoord op de vraag: wat kun je eraan doen?

Schouderklachten komen veel voor en zijn erg belemmerend in de dagelijkse bezigheden. Bij een deel van de mensen verdwijnen schouderklanten vanzelf na enkele weken. Bewegen van de schouder is daarbij belangrijk, maar juist dat gaat niet altijd makkelijk door de pijn. Met pijnstillers lukt dat al beter. Als pijnstillers niet voldoende helpen, helpt een injectie in de schouder misschien.

Minder schouderpijn na injectie? - Fonds Alledaagse Ziekten

Wat doet de huisarts
Een injectie kan bij sommige schouderaandoeningen de pijn snel verminderen, waardoor de arm weer gebruikt kan worden en dat is goed voor het herstel. Er is alleen nog weinig bekend over de resultaten van een injectie op de lange termijn. Onderzoekers uit Rotterdam hebben daarvoor eerst gekeken wat de huisarts nu doet bij patiënten die komen met schouderklachten.

Wat leverde het onderzoek op? 
De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat de huisarts lang niet altijd de stapsgewijze benadering van schouderklachten volgt die de richtlijnen adviseren, dus beginnen met pijnstillende middelen. Bij 44 % van de patiënten wordt al bij het eerste bezoek gekozen voor een injectie of een verwijzing naar een fysiotherapeut of medisch specialist. Van alle patiënten met nieuwe schouderklachten kreeg uiteindelijk een kwart een injectie. In de helft van de gevallen gaf de huisarts die injectie al tijdens het eerste consult, met name bij ouderen en bij mensen die al vaker schouderklachten hadden gehad. De huisarts ziet een grote diversiteit aan schouderklachten. Dat verklaart wellicht waarom niet altijd de richtlijn gevolgd kan worden. Lees hier het eerste en hier het tweede (engelstalige) artikel waarin de resultaten van dit onderzoek worden beschreven. Dit project krijgt een vervolg: injectiebehandeling gaat vergeleken worden met fysiotherapie en dan wordt vooral gekeken naar de effecten op de lange termijn.