Het handelen van de huisarts bij alledaagse ziekten heeft meer wetenschappelijke onderbouwing nodig

Fonds Alledaagse Ziekten zoekt geld voor onderzoek
Meer over het fonds

Focus op Alledaagse Aandoeningen

Dankzij de inventarisatie door het Nederlands Huisartsen Genootschap van lacunes in richtlijnen en de Nationale Onderzoek Agenda Huisartsgeneeskunde weten we waar knelpunten liggen. Het Fonds kan zich richten op onderzoek waarvan de resultaten relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van de huisarts.

Steun ons

Eerste project: Schimmelnagels

Een onderzoek naar de behandeling van schimmelnagels met anti-schimmelmiddelen die op de nagel aangebracht worden, is door het Fonds Alledaagse Ziekten gekozen als eerste project. Het onderwerp onychomycose staat als prioriteit vermeld in de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Lees het persbericht

Wat zijn Alledaagse Ziekten?

Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken, die geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid, die doorgaans een goede prognose hebben en dus niet een chronische ziekte zijn, die de huisarts zelf kan behandelen. Huisartsen besteden een belangrijk deel van hun werktijd aan alledaagse aandoeningen.

Wat vindt u belangrijk?

Dankzij de lacunebak van het NHG en de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde hebben we al wel een idee over de onderwerpen waarop het Fonds zich zou moeten richten. Maar wat vindt u?

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Selecteer minimaal één en maximaal drie onderwerpen waarvan u vindt dat het belangrijk is om hier onderzoek naar te doen en bekijk vervolgens wat anderen hebben geselecteerd.

Via email kunt u andere ideeën inzenden.

Zijn niet-medicamenteuze adviezen effectief bij zwangerschapsbraken?
Tapebandage/brace of functioneel behandelen bij een verstuikte enkel: wat is het beste?
Behandeling van cystitis bij mannen
Corticosteroïd injectie beter dan afwachten bij schouderklachten?
Veel voorkomende infecties in de eerste lijn: risicofactoren en complicaties
Wat is de rol van de bekkenbodem bij obstipatie?
Wat is effectief bij functionele maagklachten?
Helpt oefenen bij duizeligheid?
Diagnostiek van dehydratie bij ouderen
Effectiviteit van orale versus vaginale antimycotica bij recidiverende candida vaginalis

Besparingen in de zorgkosten

Onderzoek naar Alledaagse Ziekten kan ook besparingen in de zorgkosten opleveren. Wanneer bij een patiënt met pussende conjunctivitis 3 dagen wordt afgewacht zijn in 50% van de gevallen de klachten verdwenen; wanneer 10 dagen wordt afgewacht is bijna iedereen van zijn klachten af. Afwachten is gerechtvaardigd omdat conjunctivitis zelden complicaties geeft en antibiotische oogzalf toch ook bijwerkingen kan hebben. Bij 3 dagen afwachten wordt 3,5 miljoen euro bespaard, bij 10 dagen het dubbele.

Diederik van Oord, huisarts en initiatiefnemer van het FAZ

"Dit soort onderzoek is niet sexy, wetenschappers gaan liever voor een groot en revolutionair project"