Steun ons

Uw ideeën en donaties helpen ons verder

Benieuwd hoe u ons kunt steunen?

Het Fonds Alledaagse Ziekten kan alleen onderzoek financieren wanneer het eerst geld ontvangt. De belangrijkste inkomsten komen uit donaties en legaten van particulieren. Omdat het Fonds een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-fonds) is, zijn uw donaties en legaten aftrekbaar van de belasting. De kosten van het fonds zijn minimaal omdat bestuursleden onbezoldigd zijn en er geen personeelsleden in dienst zijn. Wij verwachten dat van elke euro er minimaal 95 cent naar onze doelen gaat.

Help het FAZ onderzoek te doen naar alledaagse ziekten

Er zijn nog veel alledaagse, vaak hinderlijke kwalen waar we niet van weten hoe we die het best kunnen behandelen. Met uw gift kunnen we onderzoek financieren opdat in de nabije toekomst meer patiënten een goede behandeling kunnen ontvangen voor hun aandoening.

Doneer nu

Verstuikte enkel

Tapebandage/brace of functioneel behandelen bij een verstuikte enkel: wat is het beste?

Lacune in de NHG Standaard Enkelbandletsel

Wat vindt u belangrijk?

Dankzij de lacunebak van het NHG en de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde hebben we al wel een idee over de onderwerpen waarop het Fonds zich zou moeten richten. Maar wat vindt u?

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Selecteer minimaal één en maximaal drie onderwerpen waarvan u vindt dat het belangrijk is om hier onderzoek naar te doen en bekijk vervolgens wat anderen hebben geselecteerd.

Via email kunt u andere ideeën inzenden.

Zijn niet-medicamenteuze adviezen effectief bij zwangerschapsbraken?
Behandeling van cystitis bij mannen
Corticosteroïd injectie beter dan afwachten bij schouderklachten?
Tapebandage/brace of functioneel behandelen bij een verstuikte enkel: wat is het beste?
Diagnostiek van dehydratie bij ouderen
Wat is de rol van de bekkenbodem bij obstipatie?
Veel voorkomende infecties in de eerste lijn: risicofactoren en complicaties
Helpt oefenen bij duizeligheid?
Effectiviteit van orale versus vaginale antimycotica bij recidiverende candida vaginalis
Wat is effectief bij functionele maagklachten?

Meer onderzoek nodig

Er zijn nog veel alledaagse, vaak hinderlijke kwalen waar we niet van weten hoe we die het best kunnen behandelen. Met uw gift kunnen we onderzoek financieren opdat in de nabije toekomst meer patiënten een goede behandeling kunnen ontvangen voor hun aandoening.

Sjoerd Bruggink, huisarts, in een stelling bij zijn proefschrift over Wratten

"Een kleine kwaal die veel voorkomt heeft evenveel recht op onderzoek als een grote kwaal die weinig voorkomt".