Steun ons

Uw ideeën en donaties helpen ons verder

Benieuwd hoe u ons kunt steunen?

Het Fonds Alledaagse Ziekten kan alleen onderzoek financieren wanneer het eerst geld ontvangt. De belangrijkste inkomsten komen uit donaties en legaten van particulieren. Omdat het Fonds een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-fonds) is, zijn uw donaties en legaten aftrekbaar van de belasting. De kosten van het fonds zijn minimaal omdat bestuursleden onbezoldigd zijn en er geen personeelsleden in dienst zijn. Wij verwachten dat van elke euro er minimaal 95 cent naar onze doelen gaat.

Help het FAZ onderzoek te doen naar alledaagse ziekten

Er zijn nog veel alledaagse, vaak hinderlijke kwalen waar we niet van weten hoe we die het best kunnen behandelen. Met uw gift kunnen we onderzoek financieren opdat in de nabije toekomst meer patiënten een goede behandeling kunnen ontvangen voor hun aandoening.

Doneer nu

Verstuikte enkel

Tapebandage/brace of functioneel behandelen bij een verstuikte enkel: wat is het beste?

Lacune in de NHG Standaard Enkelbandletsel

Wat vindt u belangrijk?

Dankzij de lacunebak van het NHG en de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde hebben we al wel een idee over de onderwerpen waarop het Fonds zich zou moeten richten. Maar wat vindt u?

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Selecteer minimaal één en maximaal drie onderwerpen waarvan u vindt dat het belangrijk is om hier onderzoek naar te doen en bekijk vervolgens wat anderen hebben geselecteerd.

Via email kunt u andere ideeën inzenden.

Effectiviteit van orale versus vaginale antimycotica bij recidiverende candida vaginalis
Tapebandage/brace of functioneel behandelen bij een verstuikte enkel: wat is het beste?
Veel voorkomende infecties in de eerste lijn: risicofactoren en complicaties
Helpt oefenen bij duizeligheid?
Wat is de rol van de bekkenbodem bij obstipatie?
Behandeling van cystitis bij mannen
Zijn niet-medicamenteuze adviezen effectief bij zwangerschapsbraken?
Diagnostiek van dehydratie bij ouderen
Corticosteroïd injectie beter dan afwachten bij schouderklachten?
Wat is effectief bij functionele maagklachten?

Meer onderzoek nodig

Er zijn nog veel alledaagse, vaak hinderlijke kwalen waar we niet van weten hoe we die het best kunnen behandelen. Met uw gift kunnen we onderzoek financieren opdat in de nabije toekomst meer patiënten een goede behandeling kunnen ontvangen voor hun aandoening.

Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, n.a.v de presentatie van het rapport “Onderzoek waarvan je beter wordt”.

" Wij bepleiten een evenwicht waarbij er ook onderzoek wordt gedaan dat ten voordele is van de patient van vandaag".