Wat zijn Alledaagse Ziekten?

Alledaagse ziekten zijn aandoeningen

  • Waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken
  • Die geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid
  • Die doorgaans een goede prognose hebben en dus niet een chronische ziekte zijn
  • Die de huisarts zelf kan behandelen

Huisartsen besteden een belangrijk deel van hun werktijd aan alledaagse aandoeningen. Toch zijn veel  behandelingen voor deze kwalen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Onderzoek ernaar is vaak lastig in te plannen in onderzoekslijnen en -programma’s van universiteiten en overheid. Alledaagse klachten kunnen alleen al door hun frequente voorkomen  aanzienlijke ziektelast met zich meebrengen en hoge kosten veroorzaken. Voorbeelden van Alledaagse Ziekten waar een betere wetenschappelijke onderbouwing nodig is van wat de huisarts het best kan doen zijn klachten van de vagina bij vrouwen na de menopauze, voetklachten bij mensen met een beroep waarbij veel gelopen moet worden en bij sporters en wel of geen antibiotica bij hoestende kinderen.

LEES MEER OVER DEZE VOORBEELDEN

Nieuws over alledaagse ziekten

Meer actualiteiten