Over het FAZ

"Wij vinden het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar alledaagse ziekten"

Missie

Wij financieren wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse ziekten, zoals een koortslip, wratten of een verstuikte enkel. Er is nog veel onduidelijk over hoe we deze kwalen het best kunnen aanpakken. Dat willen wij veranderen. Zodat huisartsen deze ziekten beter kunnen behandelen. Wij werken hiervoor nauw samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de wetenschappelijke afdelingen van de Universitaire Huisartsinstituten.

Wat zijn alledaagse ziekten?

Historie

In 1997 zette het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een fonds op voor onderzoek naar alledaagse ziekten. Dat initiatief werd overgenomen door onderzoek financier ZonMw, maar dat programma is in 2011 gestopt. Lastig, want andere grote subsidiegevers kiezen eerder voor het financieren van onderzoek naar specialistische zorg en chronische ziekten dan naar alledaagse aandoeningen. Terwijl er honderden onderwerpen zijn waarover de huisarts meer zou willen weten. Daarom heeft het NHG in 2017, op initiatief van huisarts Diederik van Oord, het Fonds Alledaagse Ziekten opgericht.

Lees verder

Beleidsplan 2020

In 2020 staat fondsenwerving weer hoog op de agenda. Om meer onderzoek te kunnen doen naar alledaagse ziekten zodat de huisarts een beter advies en een beter onderbouwde behandeling kan geven aan zijn of haar patiënten.

Lees verder

Jaarverslag 2019

In 2019 financierden we twee onderzoeksprojecten: een onderzoek naar schimmelnagels en een naar schouderinjecties. Voor een derde onderzoek, naar waterwratjes, hebben we financiering gevonden. Fondsenwerving was een belangrijk thema in 2019.

Lees verder

In de media

We krijgen regelmatig aandacht in de media. Zoals in de Volkskrant, Trouw, in het tijdschrift EOS wetenschap, in Quest en Elsevier Weekblad. Ook waren we zichtbaar op RTL-nieuws.

Lees verder

Bestuur

Ons bestuur zet in hoofdlijnen het beleid uit en neemt beslissingen over de strategie. De bestuursleden werken op vrijwillige basis en onbezoldigd voor het Fonds Alledaagse Ziekten en ontvangen alleen een reiskostenvergoeding. Het bestuur bestaat uit drie mensen.

V.l.n.r.
Secretaris Janny Dekker, huisarts en onderzoeker
Voorzitter Joke Schulkes-van de Pol, huisarts
Penningmeester Diederik van Oord, huisarts

bestuur