Over het FAZ

Fonds Alledaagse Ziekten

Het Fonds Alledaagse Ziekten richt zich op wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten meteen toepasbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Door middel van giften en legaten, die aftrekbaar zijn voor de belasting, stimuleert het wetenschappelijk onderzoek dat niet gedekt wordt door de grote onderzoeksprogramma’s. Dit doet het in nauw overleg met de wetenschappelijke afdelingen van de Universitaire Huisartsinstituten. Die worden ook betrokken  bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen op kwaliteit en haalbaarheid.

Projecten In het nieuws Beleidsplan

Het bestuur

Joke Schulkes-van de Pol

Voorzitter

Joke Schulkes-van de Pol, huisarts

Janny Dekker

Secretaris

Janny Dekker, huisarts en onderzoeker

Diederik van Oord

Penningmeester

Diederik van Oord, huisarts

Een bestuursfunctie is onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen alleen een reiskostenvergoeding.

Relatie met het NHG

Het NHG is oprichter van het Fonds Alledaagse Ziekten en draagt een bestuurslid voor. Het NHG faciliteert het Fonds door het beschikbaar stellen van een bestuurlijk secretaris / ondersteuner en door de opstartkosten voor zijn rekening te nemen. Tevens is het postadres van het Fonds bij het NHG ondergebracht. Het Fonds opereert onafhankelijk van het NHG.

Hoe werkt het FAZ?

Onderzoek naar alledaagse ziekten

Stap 1

Van euro naar oplossing. Met uw euro maakt u onderzoek naar diagnostiek en behandeling van alledaagse aandoeningen mogelijk. Benieuwd hoe dat proces in zijn werk gaat?

Stap 2

Uw euro komt binnen bij het Fonds Alledaagse Ziekten. Als er voldoende euro's binnen zijn, plaatst het FAZ een oproep om voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten.

Stap 3

Het bestuur van het FAZ maakt een selectie op grond van relevantie van het onderzoek en vraagt de Wetenschappelijke Advies Raad om een oordeel te geven over de kwaliteit. Na ontvangst van de adviezen, beslist het bestuur over honorering.

Stap 4

Het onderzoek wordt uitgevoerd met begeleiding van een onderzoeksafdeling van een van de universitaire huisartsinstituten.

Stap 5

De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd zodat huisartsen kennis kunnen nemen van de nieuwste inzichten, en deze direct in de spreekkamer kunnen toepassen. Het doel van Fonds Alledaagse Ziekten is dat de patiënt zo snel mogelijk baat heeft bij de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek.

Stap 6

Veel wetenschappelijk onderzoek levert pas op de lange termijn wat op. Het Fonds Alledaagse Ziekten wil juist onderzoek stimuleren naar aandoeningen die veel voorkomen. De resultaten zullen op de korte termijn al verschil kunnen maken.

Wim Opstelten, e.a. in Nederlands Tijdschift voor Geneeskunde, 2017

"Resultaten van tweedelijnsonderzoek zijn niet direct toepasbaar in de huisartsenpraktijk". Onderzoek in de huisartsenpraktijk: daar wordt iedereen beter van.