Projecten

In 2018 zijn er na een oproep voor het indienen van projectideeën, 11 onderzoeksvoorstellen ontvangen. Na beoordeling van de relevantie werden er 4 uitgewerkt en na beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit werd er 1 uitgekozen voor financiering door het Fonds: een onderzoek naar de behandeling van schimmelnagels. Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden door de afdeling huisartsgeneeskunde van het LUMC.

LEES HET PERSBERICHT

 

Het Fonds wil onderzoeksprojecten financieren waarvan de resultaten toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts.  Dat onderzoek wordt dan ook bij voorkeur uitgevoerd in huisartsenpraktijken en bij patiënten die de huisarts bezoeken.

Voorstellen voor projecten kunnen bij het Fonds ingediend worden Deze worden voorgelegd aan onafhankelijke referenten.

Ideeën voor aandoeningen die dringend onderzocht moeten worden, kunnen door iedere huisarts kenbaar gemaakt worden aan het secretariaat: info@fondsalledaagseziekten.nl