Kunnen zelftesten door de patiënt de zorg van de huisarts verbeteren?