Missie

Fonds Alledaagse Ziekten financiert onderzoek
Fonds Alledaagse Ziekten

Kwalitatief goed en relevant onderzoek voor de huisarts

Het Fonds Alledaagse Ziekten voorziet in financiering van wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van veel voorkomende klachten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Door middel van giften en legaten, die aftrekbaar zijn voor de belasting, stimuleert het Fonds wetenschappelijk onderzoek dat niet gedekt wordt door andere onderzoeksprogramma’s. Dit doet het in overleg met de afdelingen onderzoek van de Universitaire Huisartsinstituten. Een Wetenschappelijke Adviesraad zal worden betrokken bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen.

Ontstaan van het Fonds

Het Fonds Alledaagse Ziekten is een onafhankelijke Stichting die in april 2017 is opgericht. Het Fonds richt zich op wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten meteen toepasbaar zijn in de huisartsenpraktijk.

Binnen de bestaande subsidieregelingen zijn er onvoldoende mogelijkheden om onderzoek naar deze alledaagse ziekten te financieren. Het Fonds bouwt voort op het werk van het Programma Alledaagse Ziekten van ZonMW. Dit programma werd gefinancierd met een beperkt budget van het Ministerie van VWS en leverde in 6 subsidierondes 33 onderzoeksprojecten op. De projecten omvatten wetenschappelijk onderzoek van alledaagse kwalen variërend van voetwratten tot verzakkingsklachten.

Ondanks het feit dat dit programma bijzonder succesvol was moest het stoppen omdat het Ministerie geen kleine onderzoeksprogramma’s in stand wilde houden. De Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft vervolgens besloten dat het een taak was voor het NHG om een nieuwe impuls te geven aan onderzoek dat het wetenschappelijk handelen van de huisarts bij alledaagse kwalen kan onderbouwen.

Diederik van Oord, huisarts en initiatiefnemer van het FAZ

"Dit soort onderzoek is niet sexy, wetenschappers gaan liever voor een groot en revolutionair project"