Uit het Schouderproject komen nieuwe resultaten

19 oktober 2021. Het tweede artikel over het schouderproject is verschenen in het tijdschrift Family Practice. De onderzoeker Pieter van Doorn beschrijft hierin dat huisartsen bij schouderklachten nogal eens afwijken van de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap die aanraadt om te starten met adviezen, uitleg en zo nodig pijnstillers. Het bleek dat de huisarts een kwart van de patiënten behandelde met een injectie in de schouder en dat die injectie in de helft van de gevallen al tijdens het eerste bezoek werd gegeven. Dat gebeurde vaker bij patiënten die wat ouder waren of al eerder schouderklachten hadden gehad. Er werden geen ernstige bijwerkingen geconstateerd van de injecties, maar de auteurs waarschuwen voor mogelijk negatieve effecten op  de pezen rond het schoudergewricht. met nam bij ouderen die door veroudering vaak al wat kwetsbaarder zijn. Aan het eind van het artikel adviseren de onderzoekers om nog beter te kijken naar de waarde van injecties in de schouder, met name op de lange termijn. Daarvoor zou een zogenaamde ‘gerandomiseerde trial’ de beste vorm zijn. Het goede nieuws is dat de onderzoeksgroep die dit door het Fonds Alledaagse Ziekten gefinancierde onderzoek heeft uitgevoerd, een subsidie heeft gekregen voor die ’trial’ en wel van de onderzoeksorganisatie ZonMw. De resultaten van het nu gepubliceerde deel van het project worden door Pieter van Doorn gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de NAPCRG, de North American Primary Care Research Group.